Produción científica

Artigos de revistas

Ano 2018

 • BOLAÑO, M.E. (2018). Representacións da infancia e imaxinario social en Vida Gallega (1915-1936) e Céltiga (1924-1932). Entre o conflito e a negociación de significados. Cuadernos de Estudios Gallegos, 65, 131, 337-373. ISSN: 0210-847X.
 • BISQUERT, K.M., CARVALHO, S. e MEIRA P.Á. (2018). Dieta y Cambio Climático. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional, nº Especial, 220-237. ISSN 2175-2613.
 • CARIDE, J.A. (2018). Pedagogías de lo Social. European Journal of Social Work, 21(5), 796-797. Print ISSN: 1369-1457. Online ISSN: 1468-2664. DOI https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1464537  
 • CARIDE, J.A. (2018). Lo que el tiempo esconde, o cuando lo social necesita de la pedagogía. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 32, 17-29. ISSN: 1139-1723 / e-ISSN: 1989-9742. DOI 10.7179/PSRI_2018.32.02
 • CARIDE, J.A., CABALLO, M.B. e GRADAÍLLE, R. (2018). Leer en tiempos de ocio: los estudiantes, futuros profesionales de la educación, como sujetos lectores. Ocnos17(3), 7-18. DOI: https://doi.org/10.18239/ocnos_2018.17.3.1707
 • CARVALHO, S., MEIRA, P.Á., SERANTES, A. e AZEITEIRO, U. (2018). Strengthening bonds between environmental education facilities and their surrounding communities: Best practices in Eixo Atlântico (North of Portugal and Galicia, Spain). Applied Environmental Education & Communication. Published online: 22 Jun 2018, 1-20. DOI: https://doi.org/10.1080/1533015X.2018.1467290
 • COSTA, A. e BOLAÑO, M. E. (2018). Utopías, distopías y retos creativos para la construcción de la humanidad en la historia educativa universal. A propósito del Vº centenario de la edición de la Utopía de Th. More (1516-2006). História da Educação, 22, 55, 134-147. ISSN: 1414-3518, 2236-3459. 
 • COSTA, A. e CIVERA CERECEDO, A. (2018). Desde la historia de la Educación: Educación y mundo rural. Historia y Memoria de la Educación, 7, 9-45. ISSN:  2444-0043. DOI: 10.5944/hme.7.2018.20199
 • DE VALENZUELA, Á.L., GRADAÍLLE, R. e CARIDE, J.A. (2018). Las prácticas de ocio y su educación en los procesos de inclusión social: un estudio comparado con jóvenes (ex)tutelados que viven en Cataluña, Galicia y Madrid. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 31, 33-47. ISSN: 1139-1723 / e-ISSN: 1989-9742. DOI: 10.7179/PSRI_2018-31.03
 • GRADAÍLLE, R., CABALLO, M.B. e LORENZO, J.J. (2018). Conciliación en las áreas urbanas de Galicia (España): un estudio longitudinal (2009-2015) de las familias con hijos en Educación Primaria. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 32, 31-43. ISSN: 1139-1723 / e-ISSN: 1989-9742. DOI: 10.7179/PSRI_2018-32.03 
 • GRADAÍLLE, R., MONTSERRAT, C. e BALLESTER, Ll. (2018). Transition to adulthood from foster care in Spain: a biographical approach. Children and youth services review, 89, 54-61. ISSN: 0190-7409.
 • GRADAÍLLE, R. e VARELA CRESPO, L. (2018). Recursos comunitarios y medidas de conciliación de las familias del alumnado de Educación Primaria en Galicia. OBETS. Revista de Ciencias Sociales13(1), 69-92. ISSN: 2529-9727; e-ISSN: 1989-1385.
 • HERAS, F., MEIRA, P.Á. e BENAYAS, J. (2018). Observers, victims or part of the problem? Exploring affective images of climate change obtained by word associations, Psyecology, 9(3), 271-300. ISSN (Print): 2171-1976. ISSN (Online): 1989-9386. DOI: https://doi.org/10.1080/21711976.2018.1483607.
 • MAROÑAS, A., MARTÍNEZ, R. e GRADAÍLLE, R. (en prensa). Educación del ocio en y con la comunidad. Aportes desde la Pedagogía Social. Perfiles educativos (editada pola Universidad Autónoma de México).
 • MAROÑAS, A., MARTÍNEZ, R. e VARELA-GARROTE, L. (2018). Tiempos de ocio compartidos en familia: una lectura socioeducativa de la realidad gallega. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 32, 71-83. ISSN: 1139-1723 / e-ISSN: 1989-9742. DOI 10.7179/PSRI_2018.32.02
 • MARTÍNEZ, R. (2018). La escuela en crisis: una aproximación en clave socioeducativa. Revista Educación, Política y Sociedad, 3(1), 31-49. ISSN: 2445-4109.
 • MARTÍNEZ, R. e DE VALENZUELA, Á.L. (2018). El ocio en la naturaleza como experiencia socioeducativa en el desarrollo integral de los jóvenes desfavorecidos socialmente. Educación y Desarrollo, 45, 73-80. ISSN: 1665-3572.
 • MARTÍNEZ, R., DE VALENZUELA, Á.L. e VARELA CRESPO, L. (2018). El impacto de la crisis en la conciliación de los tiempos cotidianos. Análisis de las familias del alumnado de Educación Primaria en Galicia. Sociología, Problemas e Práticas, 87, 29-44. ISSN: 0873-6529; e-ISSN: 2182-7907. DOI: 10.7458/SPP2018879498
 • MARTÍNEZ PIÑEIRO, E., VILA COUÑAGO, E. e GEWERC, A. (En prensa). El papel de la familia en la construcción de la competencia digital. RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 28. ISSN: 1646-9895.
 • MEIRA, P.Á., GONZÁLEZ-GAUDIANO, E. e GUTIÉRREZ, J. (2018). Climate crisis and the demand for more empiric research in social sciences: emerging topics and challenges in environmental psychology. Psyecology, 9(3), 259-271. ISSN (Print): 2171-1976. ISSN (Online): 1989-9286. DOI: https://doi.org/10.1080/21711976.2018.1493775
 • MEIRA, P.Á., GUTIÉRREZ, J., ARTO, M. e ESCOZ, A. (2018). Influence of academic education vs. common culture on the climate literacy of university students / Formación académica frente a cultura común en la alfabetización climática de estudiantes universitarios. Psyecology, 9(3), 301-340. ISSN (Print): 2171-1976. ISSN (Online): 1989-9386. DOI: https://doi.org/10.1080/21711976.2018.1483569
 • SÓÑORA, F. e MÉNDEZ, A. (2018). Ocean Under Global Change: From Science to School. International Journal of Environmental & Science Education, 13(2,9), 97-112. e-ISSN: 1306-3065. 
 • VARELA CRESPO, L., MARTÍNEZ-FIGUEIRA, M.E. e DE VALENZUELA, A.L. (2018). Luces y sombras en torno a la conciliación de las familias con hijos e hijas con NEAE: un estudio en Galicia. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 32, 45-57. ISSN: 1139-1723 / e-ISSN: 1989-9742. DOI 10.7179/PSRI_2018.32.02
 • VARGAS, G., BARBA, M., CARVALHO, A., VICENTE, M., ARTO, M. e MEIRA, P.Á. (2018). How Do Students Perceive and Evaluate Responses to Climate Change? The International Journal of Climate Change: Impacts and Responses, 10(2), 1-19. DOI: https://doi:10.18848/1835-7156/CGP/v10i02/1-19

 

Ano 2017

 • Arto, M., Meira, P.Á. e Gutiérrez, J. (2017). Climate literacy among university students in Mexico and Spain: influence of scientific and popular culture in the representation of the causes of climate change. International Journal of Global Warming, 12(¾), 448-467. ISSN: 1758-2083. DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJGW.2017.10005896
 • Barba, M., Morán, C. e Meira, P. (2017). Environmental education in times of crisis, where is it when it is most necessary? Revista Ambiente & Sociedade20(3), 135-154. Online ISSN 1809-4422. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asoc0026v2032017  
 • Bayón, F., Cuenca, J. e Caride, J.A. (2017). Reimaginar la ciudad: prácticas de ocio juvenil y producción del espacio público urbano/Reimagining the city: Youth leisure practices and the production of public urban space. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 12, 21-41. ISSN: 2529-9727 e ISSN-e: 1989-1385. DOI: 10.14198/OBETS2017.12.1.10 https://revistaobets.ua.es/article/view/2017-v12-ex1-reimaginar-la-ciudad-practicas-de-ocio-juvenil 
 • Bello, L., González-Gaudiano, E. e Meira, P.Á. (2017). Representaciones sociales sobre cambio climático en dos grupos de estudiantes de Educación Secundaria de España y Bachillerato de México. Revista Mexicana de Investigación Educativa22 (73), 505-532. ISSN: 1405-6666.  
 • Bisquert, K.M. (2017). A Rede de Hortas Municipais de Santiago de Compostela (Galiza) e as súas implicacións para a Educación Ambiental. AmbientalMente Sustentable, I(23-24), 107-117. ISSN: 1887-2417. DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2017.23-24.0.3372
 • Caballo, M.B., Gradaílle, R. e Silva, A. (2017). Derecho a la educación. movilización estudiantil y desarrollo comunitario: la experiencia de escuelas ocupadas de Porto Alegre (Brasil). Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 89 (31.2), 117-129.
 • Caballo, M.B., Varela Crespo, L. e Nájera, E. (2017). El ocio de los jóvenes en España. Una aproximación a sus prácticas y barreras. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 12(extra 1), 43-64. ISSN-e: 1989/ISNN: 2529-9727.
 • Caride, J.A. (2017). Educación Social, Derechos Humanos y Sostenibilidad en el Desarrollo Comunitario. Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria29 (1), 245-272. ISSN: 1130-3743 - e-ISSN: 2386-5660. http://dx.doi.org/10.14201/teoredu2017291245272 http://revistas.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-3743/article/view/teoredu291245272
 • Caride, J.A. (2017). Leer el mundo con letras ambientales: un quehacer cívico y pedagógico en la formación del profesorado. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 90, 31 (3), 27-40. ISSN: 0213-8646. 
 • Caride, J.A, Sanjurjo, L. e Trillo, F. (2017). Maestros y educadores en el espacio común de las profesiones y la educación superior. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 89, 3(2), 89-101. ISSN: 0213-8646.
 • Carvalho, S., Meira, P.Á. e Azeiteiro, U. (2017). A mediação de Equipamentos para a Educação Ambiental do Eixo Atlântico na relação Comunidade-Dieta-Alterações Climáticas. AmbientalMente Sustentable, I(23-24), 107-117. ISSN: 1887-2417. DOI: 10.17979/ams.2017.23-24.0.3370
 • Escoz, A., Gutiérrez, J., Arto, M. e Meira, P.Á. (2017). La representación social del cambio climático en el alumnado universitario español de Ciencias e Ingeniería. Enseñanza de las Ciencias: Revista de educación y experiencias didácticas, nº extraordinario, 1765-1770. ISSN (DIGITAL): 2174-6486. 
 • Escoz, A., Gutiérrez, J. e Meira, P.Á. (2017). Education on climate risks and their implications for health. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 237, 599-605. ISSN: 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2017.02.015
 • Heras. F., Meira, P.Á. e Justel, A. (2017). La percepción social de los riesgos del cambio climático sobre la salud en España. Revista de Salud Ambiental, 17(1), 40-46. ISSN: 1577-9572, e-ISSN: 1697-2791.
 • Meira, P. Á., Barba, M. e Lorenzo, J.J. (2017). Crisis económica y profesionalización en el campo de la educación ambiental: comparativa 2007-2013 en Galicia. Educação e Pesquisa, 43 (4), 1127-1146. ISSN: 1517-9702. On-line versión. ISSN: 1678-4634. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1517-9702201703155092
 • Morán, C., Varela Crespo, L. e Vargas, G. (2017). Interacciones entre Educación Secundaria y Educación Social. Un análisis de la formación inicial de sus profesionales en las universidades españolas. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 89 (31.2), 43-59. ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791.
 • Pardellas, M., Iglesias, L. e Meira, P.A. (2017). Resilient communities to climate change. Environmental Education and movement in transition connection. Procedia-Social and Behavioral Sciencies, 237, 925-930. ISSN: 1877-0428.
 • Pardellas, M., Meira, P.A. e Iglesias, L. (2017). Transition communities and the glass ceiling of environmental sustainability policies at three universities. International Journal of Sustainability in Higher Education, 18(4), 576-593, ISSN: 1467-6370. doi: 10.1108/IJSHE-05-2015-0088.
 • Vieites, M.F. e Caride, J.A. (2017). Creación teatral e interdisciplinariedad en la educación superior: hacia un proyecto formativo integrado en arte dramático. Foro de Educación, 15(22), 1-28. ISSN: 1698-7802. DOI: http://dx.doi.org/10.14516/fde.5 

   

Ano 2016

 • Cruz, L. e Morán, C. (2016). Jornada lectiva, aprendizajes y vida cotidiana del alumnado de Educación Secundaria Postobligatoria. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, vol. 86, 115-129. ISSN 0213-8646.
 • Fraguela-Vale, R., Varela-Garrote, L. e Caballo-Villar, Mª.B. (2016). Percepción del profesorado de Enseñanza Secundaria Postobligatoria sobre el papel de la escuela y sus tiempos en el ocio del alumnado. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 86 (30.2), 17-31. ISSN: 0213-8646.
 • Fraguela-Vale, R., Varela-Garrote, L., Lorenzo, J.J e Merelas, T. (2016). Conciliación y actividad física en familias con hijos en Enseñanza Secundaria Obligatoia (12-16 años). Revista Lúdica Pedagógica, vol. 23, 43-51. ISSN: 0121-4128.
 • González, E. e Meira, P. Á. (2016). Environmental Education: A Field Under Siege. En Peters, M.A. (ed.), Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer. Páginas: 5. ISBN: 978-981-287-532-7 (Online). DOI 10.1007/978-981-287-532-7_315-1
 • Gradaílle, R. e Caride, J.A. (2016). La accesibilidad en las realidades de la vida cotidiana: la Pedagogía social en la construcción del derecho a una educación inclusiva. Education Policy Analysis Archives-Archivos Analíticos de Políticas Educativas (AAPE-EPAA), 24(91). ISSN: 1068-2341. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/2458
 • Gradaílle, R., Varela Crespo, L. e De Valenzuela, A.L. (2016). Preocupaciones del profesorado y de las familias sobre los tiempos escolares y de ocio del alumnado de Educación Secundaria Postobligatoria. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, nº86 (30.2), 49-62. ISSN: 0213-8646. http://www.redalyc.org/revista.oa?id=274&numero=47325
 • Iglesias, A. (2016). Educación universitaria y ciudadanía global: ¿puede la igualdad de género ser optativa? Revista Educação em Questão, 54(40), 12-41, jan./abr. Brasil Universidade Federal do Río Grande do Norte. ISSN 0102-7735 (versión impresa); ISSN 1981-1802 (versión on-line). DOI: 10.5935/1981-1802.20160002
 • Lazcano, I. e Caballo, M.B. (2016). Ocio deportivo juvenil: relación entre satisfacción e implicación organizativa. Revista de Psicología del Deporte, 25(supl. 2), 9-14. ISSN 1132-239X. 
 • Mareque, F., Caballo, M.B. e Rodríguez, J. (2016). Los Departamentos Municipales de Educación en Galicia en la legislatura 2007-2011: un estudio de caso. Educar em Revista, 62, 229-243. ISSN 0104-4060. http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.47174
 • Martínez Figueira, M.E., Varela, L. e De Valenzuela, A.L. (2016). Diversidad y conciliación en Galicia. Un desafío para la educación inclusiva. Prisma Social, 16, 111-155. ISSN: 1989-3469. http://revistaprismasocial.es/article/view/1255
 • Meira, P.Á. (2016). Is there a hole in the ozone layer of your climate change? MÈTODE Science Studies Journal, Vol. 6, 57-62. ISSN: 2174-3487. DOI: 10.7203/metode.85.4219
 • Valdemoros, Mª A., Ponce de León, A. e Gradaílle, R. (2016). Actividad Física de ocio juvenil y Desarrollo Humano. Psicología del Deporte, vol. 25, suppl. 2, pp. 45-51.
 • Varela Crespo, L., Gradaílle, R. e Teijeiro, Y. (2016). Ocio y usos del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años en España. Educação e Pesquisa, 42(4), 987-1000. ISSN: 1517-9702.
 • Varela, L., Varela, L. e Lorenzo, J.J. (2016). La escuela y la conciliación de los tiempos cotidianos de las familias del alumnado de educación primaria en Galicia. Bordón, 68(4), 179-194. ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577. http://dx.doi.org/10.13042/Bordon.2016.48602