Produción científica

Libros

Ano 2018

  • Cid, X.M., Riveiro, S., Carrera, M.V., Castro, M., Rodríguez, X., Fernández-Sanmamed, A., Cid, A., Alonso, P. e Candia, F. (Coords.) (2018). Educación Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016). Ourense: Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia & Nova Escola Galega. ISBN: 978-84-697-7024-5.
  • Meira, P.Á., González-Gaudiano, E., Cruz-Sánchez, G.E. e Méndez, L.M. (coords.) (2018). Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo. Xalapa (Veracruz-México): Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-642-8. E-book: http://ebooks.uv.mx/product/conoce-y-valora-el-cambio-climtico-propuestas-para-trabajar-en-grupo
  • Sóñora, F., Marañón, E., Lastra, M. e Sobrino, C. (2018). Didactics os anthropogenic global change in marine ecosystems. Noia: IES Virxe do Mar. ISBN: 978-84-697-7957-6.
  • Sóñora, F., Méndez, A., Broullón, D., Padín, X.A. e Morente, M. (2018). Didactics of ocean acidification. Noia: IES Virxe do Mar. ISBN: 978-84-697-7957-6.

 

Ano 2017

  • Arto, M. e Meira, P.Á. (coords.) (2017). Resclima: aproximación ás claves sociais e educativas do cambio climático. A Coruña: Aldine Editorial. ISBN: 978-84-936916-9-1.
  • Barba, M., Morán, C. e Cruz, L. (2017). Animación sociocultural en prisión: experiencia en el Centro Penitenciario de Monteroso. Madrid: Editorial Popular. ISBN: 978-84-7884-676-4.
  • Caride, J.A., Vila, E.S. e Martín, V.M. (coords.) (2017). Del derecho a la educación a la educación como derecho: reflexiones y propuestas. Granada: Torres Editores-Grupo Editorial Universitario. ISBN: 978-84-17201-09-08.

 

Ano 2016

  • Arto, M., Barba, M., Rodrigues, F.M. e Meira, P.Á. (coords.) (2016). Investigar o cambio climático na interface entre a cultura científica e a cultura común: Primeiro Seminario Internacional RESCLIMA, ACTAS. Santiago de Compostela, 11 e 12 de decembro de 2014. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. ISBN: 978-84-16954-19-3.
  • Ballester, LL., Caride, J.A., Melendro, M. e Montserrat, C. (eds.) (2016). Jóvenes que construyen futuros: de la exclusión a la inclusión social. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. ISBN: 978-84-16533-74-9.
  • Yubero, S., Caride, J.A., Larrañaga, E. e Pose, H. (coords.) (2016). Educación social y alfabetización lectora. Madrid: Síntesis. ISBN: 978-84-9077-442-7.