Produción científica

Libros

Ano 2023

 • Iglesias da Cunha, L. (coord.) (2023). Metodologías de investigación cualitativa en pedagogía social y educación ambiental. Informes, casos y problemas de investigación educativa. Octaedro. ISBN: 978-84-19506-07-8
 •  Sóñora, F., Alonso, A., e García-Vinuesa, A. (2023). Climantopía: el libro escolar. Universidade de Santiago de Compostela.

Ano 2022

 • Meira-Cartea, P. Á., Candia, F. X., Iglesias da Cunha, L., e Gradaílle Pernas, R. (coords.) (2022). Educación Ambiental y Cultura de la Sostenibilidad. Construyendo la transición ecológica. Iberoamericana de Pedagogía Social. ISBN: 978-84-09-41832-9.
 • Meira-Cartea, P. Á., Iglesias da Cunha, L., Morán de Castro, C., Vargas Callejas, G., e Arto Blanco, M. (coords.) (2022). A Educación para o Cambio Climático no Sistema Educativo. Aldine. ISBN: 978-84-09-41832-9
 • Teijeiro Bóo, Y., e Rodríguez Rodríguez, J. (coords.) (2022). Materiales y recursos didácticos en Pedagogía Hospitalaria. Octaedro. ISBN: 9788419312242

Ano 2021

 • Caride Gómez, J. A. (coord.) (2021). Proxecto Xerf@: formación e profesionalización da acción cultural pública en Galicia. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Accesible en: https://www.xerfa.gal/proxecto
 • Meira-Cartea, P. Á., Arto, M., e Pardellas, M.  (2021). La Sociedad Española ante el Cambio Climático. Percepción y Comportamientos en la Población. Ideara SL. https://accesoesee.idearainvestigacion.com/Informe_sociedad_espa%C3%B1ola_CC_2020.pdf
 • Valdor, P.F., Cloux, I., Rabadán-González, J., Gandía-Navalón, C., Nuero, M., Bastardas, J., Belmonte, J., Blanco-Aguiar, JA., Canepa, A., Carracedo, V., De La Fuente, P., Díaz, S., Fdez-Arroyabe, P., Gago, J., García Martínez, MC., García Medina, N., García Teruel, A., García, D.A., González Mazón, JM., González-Fernández, N., Gracia, A., Hidalgo, M., Hinojosa, MB., Ibarra, I., López-López, L., Manzanas, R., Mazarrasa, I., Meira-Cartea, P. Á., Mercado, JM., Padrosa, T., Parra de la Torre, A., Polo Sáinz, J., Prat, E., Salazar Guerra, M., Santurtún Zarrabeitia, A., Torres Leal, MA., Valeiras, J., Vega Pozuelo, RF., Velasco, E., Velázquez, J., Vilella, M., Heras, F., Pelacho, M., (2021). GUÍA RED4C. Ciencia ciudadana para el seguimiento del cambio climático en los ecosistemas. Red Cambera. Depósito Legal: SA 394-2021.

Ano 2020

 • Caride, J.A., Caballo, M.B., Gradaílle, R. (2020) (coords.). Tiempos, educación y ocio en una sociedad de redes. Octaedro. https://doi.org/10.36006/16264 ISBN: 978-84-18348-91-4
 • Pardellas, M. e Meira-Cartea, P.Á. (2020). Descarboniza! Que Non é Pouco… Una Experiencia Educativa para la Emergencia Climática. Donosti: Fundación Cristina Enea. ISBN: 978-84-09167975.

Ano 2018

 • Cid, X.M., Riveiro, S., Carrera, M.V., Castro, M., Rodríguez, X., Fernández-Sanmamed, A., Cid, A., Alonso, P. e Candia, F. (Coords.) (2018). Educación Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016). Ourense: Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia & Nova Escola Galega. ISBN: 978-84-697-7024-5.
 • Meira, P.Á., González-Gaudiano, E., Cruz-Sánchez, G.E. e Méndez, L.M. (coords.) (2018). Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo. Xalapa (Veracruz-México): Universidad Veracruzana. ISBN: 978-607-502-642-8. E-book: http://ebooks.uv.mx/product/conoce-y-valora-el-cambio-climtico-propuestas-para-trabajar-en-grupo
 • Sóñora, F., Marañón, E., Lastra, M. e Sobrino, C. (2018). Didactics os anthropogenic global change in marine ecosystems. Noia: IES Virxe do Mar. ISBN: 978-84-697-7957-6.
 • Sóñora, F., Méndez, A., Broullón, D., Padín, X.A. e Morente, M. (2018). Didactics of ocean acidification. Noia: IES Virxe do Mar. ISBN: 978-84-697-7957-6.

 

Ano 2017

 • Arto, M. e Meira, P.Á. (coords.) (2017). Resclima: aproximación ás claves sociais e educativas do cambio climático. A Coruña: Aldine Editorial. ISBN: 978-84-936916-9-1.
 • Barba, M., Morán, C. e Cruz, L. (2017). Animación sociocultural en prisión: experiencia en el Centro Penitenciario de Monteroso. Madrid: Editorial Popular. ISBN: 978-84-7884-676-4.
 • Caride, J.A., Vila, E.S. e Martín, V.M. (coords.) (2017). Del derecho a la educación a la educación como derecho: reflexiones y propuestas. Granada: Torres Editores-Grupo Editorial Universitario. ISBN: 978-84-17201-09-08.

 

Ano 2016

 • Arto, M., Barba, M., Rodrigues, F.M. e Meira, P.Á. (coords.) (2016). Investigar o cambio climático na interface entre a cultura científica e a cultura común: Primeiro Seminario Internacional RESCLIMA, ACTAS. Santiago de Compostela, 11 e 12 de decembro de 2014. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. ISBN: 978-84-16954-19-3.
 • Ballester, LL., Caride, J.A., Melendro, M. e Montserrat, C. (eds.) (2016). Jóvenes que construyen futuros: de la exclusión a la inclusión social. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. ISBN: 978-84-16533-74-9.
 • Yubero, S., Caride, J.A., Larrañaga, E. e Pose, H. (coords.) (2016). Educación social y alfabetización lectora. Madrid: Síntesis. ISBN: 978-84-9077-442-7.