Grupo de Investigación SEPA

Código de referencia: 2020-1-UK01-KA204-078929

Convocatoria: Programa Erasmus+

Entidade financieira: European Union Grant

Coordinadora principal: Go-Woman! Alliance do Reino Unido

Socias colaboradoras: Latvian Adult Education Association (Letonia), Momentum (Irlanda), European Network of Migrant Women (Bélxica), SEPA-interea Universidade Santiago de Compostela (España), Instituto Europeo de E-learning (Dinamarca).

Código de referencia: RTI2018-094764-B-I00 (CON_TIEMPOs)

Convocatoria: convocatoria de 2018 de Proyectos de I+D+i Retos Investigación del Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad

Entidade financeira: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Investigador Principal: 1. Prof. Dra. Mª Belén Caballo Villar (USC) y 2. Prof. Dra. Rita Gradaille Pernas (USC)

Código de referencia: RTI2018-094074-B-I00 (RESCLIMA-EDU2)

Convocatoria: convocatoria de 2018 de Proyectos de I+D+i Retos Investigación del Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad

Entidade financeira: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Investigador Principal: 1. Pablo Ángel Meira Cartea y 2. José Manuel Gutiérrez Pérez (UGR)

Código/referencia do proxecto: 2014-PO006 (convenio de colaboración subscrito por IGAXES3, entidade promotora e xestora do financiamento coa USC)
Convocatoria: Unión Europea_Programa de Ciudadanía Activa del Espacio Económico Europeo (2009-2014)_EEA Grants_Liechenstein,
Islandia y Noruega. Proxectos EJE 3 http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/proyectos-aprobados.php
Investigador Principal: José Antonio Caride Gómez
Ano de concesión: 2014-2015
Investigadores: 12

 

Código de referencia: EDU 2015-63572-P

Convocatoria: Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, convocatoria 2015.

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (Cofinanciamiento con fondos FEDER - Programa Operativo 2014-2020).

Duración: 01/01/2016 - 31/12/2018

Investigador Principal: Pablo Ángel Meira Cartea

Investigadores: 14

 

 

Código/referencia do proxecto: EDU2012-39080-C07-00 e 01
Convocatoria: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(Plan Nacional de I+D+i_convocatoria 2012).
Ano de concesión: 2012
Data de inicio: 01/2013
Data de finalización: 12/2015

 

Código/Referencia do proxecto: PR815A 2017/12

Investigador Principal: Germán Vargas Callejas

Ano de concesión: 2017

Duración: dende 01/09/2017 ata 30/11/2018

Investigadores: 12

Entidad financiadora: Dirección Xeral de Relacións Exteriores e Unión Europea da Xunta de Galicia

Entidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela e INTERED Galicia

Obxecto: Estudo da cultura da sustentabilidade e produción de material didáctico

 

 

Código de referencia: EDU2015-65638-C6-1-R

Convocatoria: Convocatorias 2015 Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación (RETOS2015_MINECO).

Entidade financeira: Ministerio de Economía y Competitividad (Cofinanzamento con fondos FEDER - Programa Operativo 2014 - 2020)

Duración: 01/01/2016 - 31/12/2018

Investigador Principal: 1. José Antonio Caride Gómez y 2. María Belén Caballo Villar

Investigadores: 13 IPs, 7 investigadores no equipo de traballo