Convenios e Contratos

Investigador Principal: José Antonio Caride Gómez
Obxecto: Servizo de asesoramento para a realización dun proxecto de investigación-acción
Empresa/institución asinante: Instituto Galego de Xestión para o 3º Sector (IGAXES3)
Ano de sinatura: 2014
Data de inicio: 08/2014
Data de finalización: 10/2015