Convenios e Contratos

Investigador principal: José Antonio Caride Gómez.

Obxecto: Elaboración dunha investigación diagnóstico-avaliativa e prospectiva sobre formación e a profesionalización na acción cultural pública en Galicia.

Ano de signatura: 2019

Data de inicio: 10/2019

Data de finalización: 03/2020

Investigadores Principais: José Antonio Caride e Héctor Manuel Pose
Obxecto: Diagnose e proposta de liñas estratéxicas e operativas para a promoción da participación e do asociacionismo de base
no Concello de Rianxo
Empresa/institución asinante: Concello de Rianxo
Ano de sinatura: 2016
Data de inicio: 02/2016
Data de finalización: 12/2016