Os nosos obxectivos

Grupo de Investigación SEPA

O Grupo de Investigación SEPA (GI-1447) pretende contribuír a situar a Pedagoxía Social e a Educación Ambiental como áreas de investigación relevantes para as Ciencias Sociais e Humanas e, máis concretamente, para as Ciencias da Educación, desenvolvendo unha actividade científico-académica comprometida e innovadora que dialogue cos diversos axentes sociais e institucionais, propoñendo estratexias que sexan de utilidade para a sociedade, para o benestar e a calidade de vida da poboación.

A tal fin, o Grupo SEPA proponse como obxectivos fundamentais:

  • Incentivar e apoiar o desenvolvemento de investigacións nos ámbitos da Pedagoxía Social e da Educación Ambiental
  • Desenvolver proxectos e contratos de investigación con diversas institucións e organismos
  • Actuar como plataforma para a difusión de coñecementos entre os investigadores de diferentes comunidades científicas 
  • Contribuír na formación de persoal investigador e profesionais da Pedagoxía Social e da Educación Ambiental 
  • Apoiar a realización de traballos de investigación e de teses de doutoramento