Novas de interese

Grupo de Investigación SEPA

A UNESCO incorpora ao seu Thesaurus/Tesauro a expresión e o concepto de PEDAGOXÍA SOCIAL (en varios idiomas), como resultado dun proceso de consultas e deliberacións promovidas por unha Comisión constituída ad hoc no seo da Executiva da Sociedade Iberoamericana de Pedagoxía Social (SIPS), na que participaron activamente dúas persoas do noso grupo de investigación: a profesora Rita Gradaílle, como Vicepresidenta da Sociedade, e o profesor José Antonio Caride como vogal honorario, na súa condición de ex-Presidente da SIPS.

Poden consultarse en:

http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept17172

Trátase dunha magnífica nova, que permitirá facer uso desta expresión, unha vez atribuído o correspondente código, nos múltiples rexistros, palabras-chave, indicadores, etc. nos que se require mencionarse para identificar Teses de Doutoramento, Proxectos de Investigación, concursos de prazas, etc. Ademais de representar unha achega relevante para a Pedagoxía Social en todos os seus percorridos científicos, académicos, profesionais, institucionais, etc. contribúe a amplificar a entidade do grupo de Investigación SEPA-interea, que ten na expresión "Pedagoxía Social" un dos seus principais sinais de identidade.