Novas de interese

Grupo de Investigación SEPA

No marco da materia "Políticas Socioeducativas e Dereitos Humanos" do primeiro curso do Grao en Pedagoxía, están programadas dúas actividades académicas na Universidade de Santiago de Compostela para os días 7 e 14 de maio de 2024. O obxectivo principal destas actividades é reflexionar sobre a concreción dos Dereitos Humanos a través de figuras profesionais, proxectos e iniciativas no ámbito socioeducativo e universitario.

Na primeira sesión, titulada "As profesións socioeducativas na construción dos Dereitos Humanos", participarán Iván García García (do Concello de Vedra), Eva López Soto (do Concello de Teo) e Miguel Pardellas Santiago (de Feitoría Verde).

Na segunda sesión, titulada "Universidade e Dereitos Humanos: a formación e investigación como un quefacer colaborativo", estarán presentes Aida Raíndo Vázquez, Diego López Seoane, Inés Merayo Fernández, Leo Parra Rodríguez, María Formoso Silva e Julio Esparís Pereiro.

Todas estas persoas convidadas teñen un vínculo directo coa Facultade de Ciencias da Educación e, en particular, co grupo de Investigación en Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea).

O obxectivo destas conversas-coloquios é achegar diferentes formas nas que os dereitos humanos se manifestan na vida cotiá e a súa relación directa coas profesións socioeducativas e o contexto universitario. Ademais, preténdese crear un espazo de debate co estudantado para afianzar os contidos da materia e reflexionar sobre os desafíos na materialización dos dereitos humanos na actualidade.