Novas de interese

Grupo de Investigación SEPA

O vindeiro venres, 26 de maio, ás 12:30 horas, na Sede do Museo Pedagóxico de Galicia, rúa de San Lázaro, 107, Santiago de Compostela, terá lugar a exposición "EDUCACIÓN, XÉNERO E LECTURA" (Conformar, Reformar, Transformar), da que son Comisariada e Comisariado a Prof. Dra. Rita Gradaílle Pernas e o Prof. Dr. Antón Costa Rico.

A exposición pretende introducir ás e aos visitantes nun escenario de discriminacións e de estereotipos, pero tamén de dinámicas, de procesos de loita e de conquistas transformadoras, a través dun itinerario visual que recorre un cinxunto de 16 mesas expositorias con libros e recursos escolares, obxectos significativos, fotografías históricas, cartelística e imaxes, información escrita e... unha invitación á esperanza contrutiva.

El próximo miércoles 29 de marzo, nuestro compañero Antonio García Vinuesa impartirá una conferencia en la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears para difundir los resultados del último estudio del proyecto Resclima (RTI2018-094074-B-I00 (RESCLIMA-EDU2)). En particular expondrá los resultados de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de las Islas Baleares. El estudio pretendía explorar la representación social del cambio climático en la población estudiantil española de 1º y 4º de la ESO.

La actividad está organizada por la Comisión de Igualdad y Sostenibilidad de la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears.

Los resultados preliminares del estudio completo pueden consultarse en el siguiente enlace:

García-Vinuesa, A., Meira-Cartea, P. Á., Gutiérrez-Pérez, J., & Iglesias, M. L. (2023, March 9). Resclima-Edu2. Educación para el cambio climático en educación secundaria: investigación aplicada sobre representaciones y estrategias pedagógicas en la transición ecológica. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/JB6ET

 

Dando continuidade a iniciativas previas, o grupo de investigación en Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea) da Universidade de Santiago de Compostela, reunía aos seus integrantes no último dos seus foros de reflexión e debate, o pasado 3 de marzo de 2023.

Coa presenza de 24 dos 28 membros que conforman o persoal docente e investigador do grupo, desde o mais consolidado -mesmo con profesorado xubilado e visitante- ata o que ven de incorporarse a través de distintas figuras pre e pos-doutorais ou como bolseiras de colaboración, a reunión permitiu informar e valorar o estado de cuestión das distintas iniciativas que promove ou nas que participa científica e academicamente, poñendo unha especial énfase na planificación e desenvolvemento das accións programadas na estratexia de consolidación do grupo (2021-2024), na propia Universidade, con carácter interuniversitario, no traballo en rede e no quefacer de alcance nacional e internacional. No seu conxunto, tarefas que deben permitir a converxencia das responsabilidades que, nun plano individual e colectivo, dun xeito unipersoal e colexiado, nos cursos académicos 2023-2024 e 2024-2025.

Nun ambiente distendido e dialogal fixéronse propostas de mellora para a estrutura de comunicación e a sistematización do rexistro e difusión da información (interna-externa) e abordouse a necesidade de poñer en marcha máis accións de formación que conformen un plan de optimización nas competencias de xestión, divulgación e transferencia do coñecemento científico do grupo nas distintas liñas de investigación ás que se adscribe.

O viendeiro 9 de marzo de 2023 ás 12:00 da mañá terá lugar o acto de defensa de tese do noso compañeiro do grupo en Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea) Francisco Sóñora Luna. Un logro máis na súa ampla traxectoria na docencia e a innovación educativa. O lugar da celebración será na aula María Barbeito da Facultade de Ciencias da Educación do Campus Norte.

Parabéns.

 

 

Información da defensa:

https://www.usc.gal/gl/centro/escola-doutoramento-internacional-usc/defensa-teses

 

Lugar da defensa:

https://goo.gl/maps/sgDv7E28G2ZL9Bmp9

 

El Enfoque Escolar Integral para la Sostenibilidad es una propuesta cohesionada y colaborativa llevada a cabo por una comunidad escolar para mejorar el aprendizaje, la convivencia y el bienestar del alumnado con el objetivo de establecer una cultura de la sostenibilidad en todo el centro educativo y en todos los aspectos de la vida escolar. Para este desempeño, la participación activa de toda la comunidad educativa es fundamental en la puesta en marcha de este camino hacia la sostenibilidad. Este enfoque representa un paradigma que pone a los centros educativos en el centro de la acción social y ambiental para la transformación hacia modelos más sostenibles e inclusivos, adoptando una visión sistémica para vivir y aprender la sostenibilidad

Este Enfoque Escolar Integral para la Sostenibilidad es el que se pretende exponer en este seminario web para dar respuesta a la necesaria transición hacia sociedades más justas y sostenibles. El desafío de adaptar los centros educativos para que sean sostenibles desde todos sus ámbitos, teniendo en cuenta a toda la comunidad educativa, es la cuestión central que se pretende abordar, desde el conocimiento, la reflexión y los modelos de referencia, en los distintos espacios que conforman el mismo.

 

INSCRIPCIÓN

 

El I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: Retos en educación y sociedad para el 2030 pretende ofrecer un espazo de reflexión e de construción de ideas que cristalicen nas accións para o impulso dos ODS desde as Ciencias Sociais, as Ciencias da Educación, así como tamén desde o prisma das Ciencias Computacionas e Inxeñería de Computadores. Tratarase o desenvolvemento humano sostible desde múltiples perspectivas, primando o seu enfoque educativo e social, así como a revolución dixital e o uso das tecnoloxías con impacto relevante sobre os ODS e os enfoques anteriormente citados, adaptándose á propia idiosincrasia da Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina e organizándose segundo as seguintes áreas temáticas: 

 

1. Educación de Calidade

2. Redución das desigualdades, benestar social e igualdade de xénero

3. Fin da pobreza, traballo decente e crecemento económico

 

Máis info: LINK