Cursos e Seminarios

Neste curso o grupo de investigación en Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea) comenza cunha serie de sesións formativas tituladas: Seminario de Formación Interna.

O obxectivo de estas sesións é compartir os coñecementos dos membros do grupo en saberes relacionados co ámbito de investigación educativa sexa desde unha perspectiva educativa cuantitativa, cualitativa ou mixta, no que respecta á elección de instrumentos e técnicas para a obtención e a análise da información, de adopción de marcos explicativos e interpretativos, converxencias multi e interdisciplinares, etc.

E por iso que esta iniciativa pretende crear unha canale de difusión, reflexión e colaboración entre os membros do grupo e, cando sexa factible, tamén aberto ao conxunto da comunidade universitaria.

 

Trátase dunha iniciativa aberta, tanto no que respecta á asistencia, como á achega de propostas de formación, intercambio de coñecemento, fomento da interdisciplinariedade, etc.

 

 

1º SESIÓN - Mércores 16 de febreiro de 2023, 17:00

 

Título: Búsqueda de literatura en bases de datos: Scopus

Ponente: Antonio García-Vinuesa

Duración: 1 hora.

Contido:

1. Acceso ao contido de bases de datos científicas: acceso instituiconal

2. Uso dos campos de búsqueda

 • Xerarquía nos campos de búsqueda.
 • Uso de operadores.

3. Resultados

 • Opcións de exclusión e inclusión.
 • Refinado.
 • Análises dos resultados.
 • Exportación.

4. Información de perfiís de autores e revistas.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

2ª SESIÓN - Mércores 22 de febreiro de 2023, 17:00

 

Título: Índices de calidade da produción científica

Ponente: Antonio García-Vinuesa

Duración: 1 hora.

Contido:

1. Web of Science (Journal Citation Report, JCR)

 • Journal Impact Factor
 • Journal Citation Indicator
 • Quartiles

2. Scopus

 • CiteScore
 • SJR (SCImago Journal Rank)
 • SNIP (Source Normalize Impact per Paper)
 • Quartiles

3. Dialnet

 • Impacto
 • Quartiles
 • CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)

4. Índices para autores/as

 • H
 • i10